Psychometrics 

Personligheds test

               Vær målrettet og planlæg din karriere 


Lige meget hvilket job du er i, er det vigtigt at reflektere over din karriere, for det betyder i virkeligheden at du reflektere over, hvad du gerne vil have ud af tilværelsen.

              Vær målrettet og planlæg din karriere

Det handler om det næste skridt. For mange er det så enkelt at sikre deres næste rolle. Men ikke for alle. Hvilket job/roller skal jeg søge?, hvad er jeg god til?

                     Job Analyse & Job Match

Disse værktøjer er ideelle til identificere områder, du fortrækker at arbejde med og hvor dine uddannelses- og udviklingsbehov er.
Behovet for at planlægge sin karriere opstår som regel fordi der er noget man gerne vil have lavet om eller forbedret. Det kan være på mange planer og behøver ikke nødvendigvis at betyde jobskifte - det kan også være et ønske om at få nye arbejdsopgaver eller -områder på din arbejdsplads. Det er dog ikke altid at man er lige bevidst om grunden til ønsket om forandring befinder sig, og hvordan man vil opnå forandringen.
Job analyse giver dig mulighed for at identificere de centrale krav til en bestemt rolle. Din ideelle rolleprofil genereres med vores spørgeskema for jobanalyse, 
Job Match giver dig nøglekravene i en ideel rolle profil, så du bedre kan identificere dine udviklingsbehov på sigt