Psychometrics 

Personligheds test

Certificeringskurser der giver dig dyb indsigt i og kompetencer til professionel anvendelse af analyseværktøjer

Your Personal Quest Profile

Certificeringskurser

Personal Quest Profile - PQP Test Systems' - certificeringskurser giver dig fundamentet for optimal implementering og anvendelse af testværktøjerne i organisationens daglige og strategiske arbejde, inden for blandt andet rekruttering, ledelse, person- og virksomhedsudvikling.

Her kan du læse mere om de enkelte certificeringers målgruppe, indhold, værdiskabelse, metode og praktiske forudsætninger: Quest CertificeringSolide og valide testværktøjer

Personal Quest Profile Tests er udviklet  for at gøre det lettere for flere at få adgang til og benytte sig af et solide og gennemarbejdet testværktøjer, som både tegner et meget mere nuanceret og validt billede af testpersoner samtidig med, at de er overskuelige og økonomisk overkommenlige at anvende.

                                BPS akkrediteret træning


Professionel bruger niveau A.

Dette to-dages kursus giver dig en grundig viden i brugen af ​​psykometrisk vurdering i dit arbejde. Kurset, akkrediteret af British Psychological Society (BPS) og i overensstemmelse med de højeste faglige standarder, er kurset ekstremt praktisk, pragmatisk og hands-on.

Kurset omfatter:

• En introduktion til psykometrisk vurdering

• Hvad skal man se efter, når man vælger et test eller spørgeskema

• Administrere og rapportere faktiske testresultater

• Sådan finder du de bedste potentielle medarbejdere i udvælgelse processen

• Vejledning om etisk brug af test og spørgeskemaer


Professionel bruger niveau B

Dette to-dages kursus dækker applikation, fortolkning og tilbagemelding af personligheds spørgeskemaer med særlig vægt på The Quest Profiler®. Kurset fortsætter med at forklare, hvordan disse oplysninger kan integreres i et komplet vurderingscenter med levende og realistiske casestudier.

Kurset omfatter:


Hvorfor har vi de personligheder, vi gør

Fordele ved personlighedsvurdering i udvælgelse, udvikling, teamopbygning og successionsplanlægning

Real-life case-studier, der har været højt roste af tidligere delegerede

Sammenkædning af personlighed til kompetencer

Mere sofistikeret fortolkning af computergenererede personlighedsrapporter