Psychometrics 

Personligheds test

Psychometric Portal.

Psychometric Portal® er et innovativt online psykometrisk testsystem som anvendes til jobanalyser, kandidatanalyser, rekruttering, udvælgelser, udvikling, præstationsvurdering og kultur- og engagement studier.

Dette online-psykometriske testsystem muliggør kandidater at tage testen hvor som helst og hvilken som helst af følgende tests;  Aptitude/Capability Tests, Personality Assessment, Job Analyse, 360 ° Performance Assessment og en Kultur og Engagement undersøgelse. 

Mymind-z er blevet valgt som eras international Partner i Norden.

Prøv den, kontakt mig for flere informationer eller et uformelt møde. 


Medarbejdere vil udvikles. Virksomhederne har forskellige tilbud som ofte bliver omtalt på den årlige udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. Men hvor mange får reelt noget konkret ud af det som viser sig brugbart. Som skaber værdi for virksomheden og hvor medarbejderen oplever, at blive bedre både fagligt som personligt?

Mange undersøgelser peger på, at når medarbejdere oplever udvikling, bliver de længere tid i virksomheden. De oplever værdi – og de skaber værdi!

Men nøglen til værdien ligger i at vide, hvad der skal udvikles. Den viden kan du få gennem Personal Quest Profiler rapport.

Personal Quest Profiler er designet til at måle en række adfærdsmæssige præferencer relateret til jobbet. Medarbejderens potentiale afhænger af mange faktorer, herunder evne, motivation, organisatorisk kultur og erfaring. Resultaterne i denne rapport kan med fordel bruges som et  redskab til udviklingssamtalen for at forstå, hvordan adfærdsmæssige præferencer indvirker på personen selv og organisationen.